Dr. Öğr. Üyesi EMİNE NUREFŞAN DİNÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi EMİNE NUREFŞAN DİNÇ

T: (0282) 250 4907

M endinc@nku.edu.tr

W endinc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:İlahiyat
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2003-2009
Tez: Kadı burhâneddin´in Tercîhu´t-Tavzîh isimli eserinin tahkîki ve değerlendirilmesi (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1998-2001
Tez: Son dönem Osmanlı aydınlarının kadının toplumsal hak ve hürriyetlerine bakışları (2001)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1993-1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
ÖĞRETMEN MILLI EGITIM BAKANLIGI 2004-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belâgati
İslam Hukuku
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Dinç E. N., Kadın ve Aile Hukuku ile İlgili Meseleler Bağlamında Gökalp’in Fıkha Bakışı (Gokalp’s Look on Fiqh in the Context of Issues Regarding Women and Family Law ) , Turkish Studies Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Comparative Religious Studies, vol. 11, pp. 151-188, 2016.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Dinç N., "Hindî Mahmûd", Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Volume 10. Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Yayın Yeri: Brill, Editör: David Thomas , 2016.
Ansiklopedi Maddesi
2. Dinç N., "Macuncuzâde Mustafa Efendi", Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Volume 10. Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Yayın Yeri: Brill, Editör: David Thomas, 2016.
Ansiklopedi Maddesi
3. Dinç N., "Temeşvarlı Osman Ağa", Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Volume 10. Ottoman and Safavid Empires (1600-1700, Yayın Yeri: Brill, Editör: David Thomas , 2016.
Ansiklopedi Maddesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DİNÇ E. N., SEYY,İD ŞERîF CÜRCÂNδNİN TELVÎH HÂŞİYESİ, Yayın Yeri: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, Editör: EMİNE NUREFŞAN DİNÇ, 2016.
Bilimsel Kitap